พม.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายขยายโอกาสทำงานให้ผู้สูงอายุ

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13:24 น.
เปิดอ่านแล้ว 446 ครั้ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯผลักดันให้สถานประกอบการ ขยายอายุคนทำงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพในสังคมสูงวัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ" เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้สูงอายุร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 ในปี 2564 จะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

แต่ผู้สูงวัยยังมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพเนื่องจากเลยวัยทำงาน ดังนั้นจึงจะเสนอให้ขยายอายุการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการจากอายุ 55 ปี ถึง 60 ปี

ข่าวล่าสุด
อนุมัติออกหมายจังชายตามภาพกล้องวงจรปิด ในข้อหา ร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศกฎกระทรวงในช่วงสิ้นปีนี้ คาดจะแล้วเสร็จในเดือนสิงห...
ขนส่ง แจ้งรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เ...
มติ กกพ. ปรับขึ้นค่า FT อีก 12.52 สตางค์ ทำให้ค่าไฟขึ้นเป็น 3.50 บาท ต่อหน่...