พม.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายขยายโอกาสทำงานให้ผู้สูงอายุ

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13:24 น.
เปิดอ่านแล้ว 199 ครั้ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯผลักดันให้สถานประกอบการ ขยายอายุคนทำงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพในสังคมสูงวัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ" เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้สูงอายุร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 ในปี 2564 จะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

แต่ผู้สูงวัยยังมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพเนื่องจากเลยวัยทำงาน ดังนั้นจึงจะเสนอให้ขยายอายุการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการจากอายุ 55 ปี ถึง 60 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯ ลงประกาศ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ คาดบังคับใช้เดือน ก.ย. กำหนด...
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ ให้ผู้ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ต้องแสดงราคา...
กรมการจัดหางานเผยสถิติ คนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศในเดือนกุมภาพันธ์กว่า...