เกิดไฟฟ้าบนภูเขา 3 ลูกซ้อน ในพื้นที่ 2 อุทยาน เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน พยายามช่วยกันดับ แต่ยังคุมเพลิงไม่ได้ ไหม้แล้วกว่า 500 ไร่

ไฟป่าได้ลามลุกไหม้ ในพื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้ลุกลามขยายวงกว้าง บนภูเขา 3 ลูก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี บนเขามะค่า ต.โคกกระชาย และเขาประดู่เขาแกลบ ต.จระเข้หิน ส่วนอีกจุดเกิดขึ้นภายในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน บน เขากระบุด ต.จระเข้หิน

โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ พยายามช่วยกันขึ้นไปดับไฟตลอดทั้งวันแต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งมีเศษกิ่งไม้ใบหญ้าแห้ง ที่เป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่าย และมีลมพัดแรงตลอดทั้งวัน ทำให้การดับไฟทำได้ลำบาก เบื้องต้นคาดว่ามีพื้นที่ป่าได้รับผลกระทบจากไฟป่าในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 500 ไร่แล้ว