ปลาซาดีนนับล้านตัวลอยขึ้นมาตายเกลื่อนอ่าวนาโกยาในคอสตาริกา

ปลานับล้านตัวลอยตายอยู่เหนือผิวน้ำของอ่าวนิโกยา ประเทศคอสตาริกา กำลังสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้น้ำทะเลยังได้พัดพาเอาซากปลาตายเหล่านั้น ขึ้นมากองอยู่บนฝั่งเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร

ด้านเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของทางการคอสตาริก้า เปิดเผยว่า ปลาส่วนใหญ่ที่ตายร้อยละ 90 เป็นปลาซาดีน โดยปลาเหล่านี้เริ่มทยอยตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่าน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นับได้ว่าปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าปลาที่ตาย ยังเป็นปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันเกือบทุกตัวอีกด้วย

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ของทางการกำลังตรวจสอบคุณภาพของน้ำรวมทั้งปัจจัยแวดล้อม เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ปลาตาย