กสท.ชี้ ปี 2560 ทีวีดิจิตอลสัญญาณบวก เนื่องจาก มาตรา44 ขยายเวลาการชำระค่าใบอนุญาต ส่งผลเม็ดเงินหมุน ในระบบกว่า 1 หมื่น 2 พัน 6 ร้อยล้านบาท มั่นใจเงินโฆษณาเติบโตร้อยละ 40

พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปี 2560 ยังมีทิศทางเป็นบวกจากการออกมาตรการสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมาตรา 44 ที่มีผลให้ผู้ประกอบการสามารถขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาต และ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของประกาศมัสต์แครี่ (Must Carry) เป็นระยะเวลา 3 ปี

จะส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละราย มีค่าใช้จ่ายลดลงชัดเจนในปีนี้ และ มีเงินทุนหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงถึง 4984 ล้านบาท ส่วนปี 2561 จะมีเงินในระบบที่ 2602 ล้านบาท และ ปี 2562 คาดว่าจะมีเงินที่ 3355 ล้านบาท โดยรวมแล้วใน 3 ปี มีเงินหมุนเวียนถึง 12615 ล้านบาท ซึ่งแต่ละช่องสามารถนำเงินมาลงทุนพัฒนาคอนเทนต์ได้มากขึ้น

ทั้งนี้คาดว่า งบโฆษณาผ่านสื่อทีวีดิจิทัลในปี 2560 จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 จากปี 2559

ด้าน สัดส่วนผู้ชมรายการ ในปี 2559 สัดส่วนผู้ชมช่องรายการเดิมลดลงตลอดทั้งปี จากเดิมเดือน มกราคม อยู่ที่ร้อยละ 61.1 ลดเหลือร้อยละ 46.8 ในเดือนธันวาคม สวนทางกับสัดส่วนผู้ชมในช่องรายการดิจิทัล ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดือน มกราคม อยู่ที่ร้อยละ 38.9 เพิ่มเป็นร้อยละ 53.2 ในเดือน ธันวาคม โดยสิ้นปี 2560 คาดว่าการขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัลจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศถึงร้อยละ 95

นอกจากนี้พันเอกนที ยังกล่าวว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทีวีดิจิทัลมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ หรือโอทีที ทีวีโฮม ช็อปปิ้ง และ โมบายดีทีวี ซึ่งเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ที่ทำให้ผู้ชมรับชมเนื้อหาได้ไม่จำกัด