'สุวิทย์ เมษินทรีย์' เผย เตรียมเสนอรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงาน ป.ย.ป. ทั้ง 39 คน ให้นายกรัฐมนตรี ลงนามในเร็ววันนี้ และเตรียมนัดประชุมร่วมกันครั้งแรกต้นเดือนมีนาคม

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กล่าวถึงความคืบหน้า การตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน ป.ย.ป.ว่า ทั้งหมดมี 39 คน กำลังอยู่ระหว่างร่างคำสั่งเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ คาดว่า จะเสนอนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งได้ ภายใน 1-2 วันนี้

ทั้งนี้ ใน 4 คณะกรรมการย่อย ป.ย.ป.จะมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป ซึ่งมีกว่า 10 คน รองลงมาเป็นคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

สำหรับตัวอย่างรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ มีนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

ส่วนคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ มี นายเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธาน กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ มีนายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

ขณะที่ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง นอกจากนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ยังมี นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายสุจิต บุญบงการ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นายอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายสุวิทย์ ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ป.ย.ป.ต้องการให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาร่วมพบปะหารือกัน เพื่อต้องการขอบคุณ พร้อมหารือถึงแนวทางการทำงานโดยอาจถือโอกาสประชุม ป.ย.ป.ชุดใหญ่ครั้งแรกด้วย ขณะนี้กำลังพิจารณาวัน และเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุม คาดว่าจะมีขึ้นในต้นเดือนมีนาคมนี้

'สุวิทย์' จ่อชง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.ให้นายกฯลงนาม