กลุ่มนักศึกษา ควมพลังทำกิจกรรมรณรงค์รับวาเลนไทน์ ชูแนวคิด 'Valantine Volunteer รักกัน ชวนกันทำดี' ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ ทางเท้า เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการรักอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบันรวมตัวทำกิจกรรมจิตอาสา “Valantine Volunteer รักกัน ชวนกันทำดี” บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในวันแห่งความรัก 2560 เพื่อให้คู่รักหันมามีความรักในทางสร้างสรรค์ ห่างไกลอบายมุข มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มักถูกมองว่าความรักในช่วงวัยนี้เร็วเกินไปและเป็นปัญหาในสายตาผู้ใหญ่]

เยาวชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้ทำให้พวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เปลี่ยนไป จากเดิมที่มักจะให้ความสำคัญกับคู่รักของตัวเองเท่านั้น เปลี่ยนมาเป็นการให้ความสำคัญกับส่วนรวมมากขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดการตระหนักถึงปัญหารักวัยรุ่นที่อาจส่งผลต่ออนาคตทั้งการตั้งครรภ์ขณะยังไม่พร้อม

สำหรับการร่วมกิจกรรมวันนี้กลุ่มวัยรุ่นจะร่วมกันทำความสะอาดป้ายรถเมล์ ทางเท้าและมอบดอกไม้ให้กำลังใจพนักงานทำความสะอาดกรุงเทพมหานครเพื่อขอบคุณในการทำงานเพื่อส่วนรวม พร้อมรณรงค์เดินแจกสติ๊กเกอร์เนื่องในวันแห่งความรักบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

วัยรุ่นจิตอาสารณรงค์ 'รักกัน ชวนกันทำดี' วันวาเลนไทน์