รฟม. ลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา รถไฟฟ้าสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี โดยจะเริ่มงานก่อสร้างมิถุนายนนี้ ก่อนเปิดให้บริการในปี 2566 ด้านรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เดินหน้าผลักดันรถไฟฟ้าอีก 10 สาย เข้า ครม.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. กับบริษัทผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกด้านราคา 6 สัญญา

โดยนายสมคิด เปิดเผยภายหลังการลงนามว่า รัฐบาลจะเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผน ซึ่งปีนี้จะผลักดันรถไฟฟ้าทั้ง 10 สาย ให้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. และมีระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี โดยสัปดาห์หน้า (14 ก.พ.) จะเสนอ ครม. อนุมัติการก่อสร้างช่วงรอยต่อ 1 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน กับสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้าสายสีม่วง รวมทั้งการก่อสร้างรถไฟฟ้าในจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีปัญหาจราจรหนาแน่น เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ศึกษาความเหมาะสม และให้ รฟม. ดำเนินการ พร้อมตั้งเป้าดำเนินการให้ได้อย่างน้อย 2 จังหวัด เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ให้มากขึ้น

ส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี มีมูลค่างานโยธา 79000 กว่าล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 505 ล้านบาท จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถได้ช่วงต้นปี 2566 โดยมีสถานีเริ่มต้นจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ มาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน 10 สถานี และมีสถานียกระดับ 7 สถานี รวมระยะทางประมาณ 22.57 กิโลเมตร