"ชัยชนะ" ตั้งฉายา งบฯ 68 รัฐบาลนักวิ่งราวทรัพย์ กู้มาแจกแล้วอ้างเป็นผลงานตัวเอง

ก่อนเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 นายชัยชนะ เดชเดโช สส. นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินเข้าไปทักทาย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สอบถามว่าขายโควิดแล้วหรือยัง ซึ่งนายกรัฐมนตรี ตอบว่า "ครับ"

จากนั้นนายชัยชนะ ได้กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายงบประมาณฯ ว่า วันแรกจะเน้นไปที่งบประมาณฯ ของกระทรวงการคลัง วันที่ 2 เป็นเรื่องสังคม และวันที่ 3 เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจ ซึ่งสิ่งที่อยากตั้งข้อสังเกตคืองบประมาณฯ ปีนี้ เพิ่มขึ้นมากว่า 220,000 ล้านบาท โดยเฉพาะงบกลาง เพิ่มมา 190,000 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการแจกดิจิตอล วอลเล็ต จำนวน 125,000 ล้าน อีกทั้งยังมีการตั้งงบชดเชยเพื่อขาดดุลกว่า 800,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับประเทศนี้

ในส่วนของเงินใช้หนี้ให้กับภาครัฐมีการตั้งไว้ 4 แสนล้านบาท แต่เป็นเงินต้นแค่ 150,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นดอกเบี้ย แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเกินเงินต้นแล้ว และยังมีปัญหาหนี้สาธารณะที่ใกล้จะชนเพดาน ซึ่งหากชนเพดานจริงจะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของประเทศ

อย่างไรก็ตามนายชัยชนะ เชื่อว่าการพิจารณางบประมาณฯ ปี 68 จะต้องผ่านความเห็นชอบอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดิน แม้จะมีสถานการณ์การเมืองที่น่าจับตา แต่จะสามารถวิเคราะห์ต่อได้ ก็ต่อเมื่อคดีต่างๆมีผลการพิจารณาออกมาแล้ว ซึ่งหากนายกรัฐมนตรี จะต้องพ้นจากตำแหน่งในช่วงการพิจารณางบประมาณฯ ในวาระ 2 และ 3 จะต้องดูกฎหมายว่าจะต้องให้รักษาการหรือไม่ แต่หากนายกฯ ลาออกก็จะมีคนรักษาการต่อ งบฯ ก็จะเดินต่อไปได้​

พร้อมกันนี้นายชัยชนะ ยังได้ตั้งฉายา งบประมาณฯ ปี68 ว่า "รัฐบาลนักวิ่งราวทรัพย์" โดยให้เหตุผล ว่า กู้เดือนหน้า ไม่กังวลถึงสถานการณ์ทางการคลัง แล้วเอาเงินที่กู้มาแจกประชาชนแล้วบอกว่าเป็นผลงานตัวเอง แบบนี้เรียกว่า นักวิ่งราวทรัพย์