ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 12 มิ.ย. พิจารณายุบพรรคก้าวไกล ห้ามคู่กรณีแสดงความเห็นชี้นำสังคม

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.67 ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารผลการประชุม ในคดีขอให้ พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล ซึ่งมี กกต.เป็นผู้ร้อง โดยสืบเนื่องจากนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กรณีการเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา

ซึ่งพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้อง ได้ยื่นคำร้อง ขอขยายระยะเวลา ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 3 ครั้งและศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทั้ง 3 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน ซึ่งได้ครบกำหนดยื่นคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาในวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดยผลการพิจารณา ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวน ส่งสำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้ กกต.ในฐานะผู้ร้องทราบ และกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 12 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ออกคำสั่ง โดยก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย คู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคม อันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล