"สถานทูตไทย" แจ้ง อพยพคนไทยจากเล้าก์ก่ายอีก 83 คน ถึงไทย 4 ธ.ค.นี้

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งการช่วยเหลือคนไทยในเมืองเล้าก์ก่ายจำนวน 266 คนโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ รวมถึงกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศไทยผ่านช่องทางทางบก นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมิตรประเทศที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอพยพคนไทยจากเมืองเล้าก์ก่ายอีกชุดจำนวน 83 คน รวมถึงช่วยเหลือคนชาติของประเทศอาเซียน คือ มาเลเซียออกมาด้วย

ขณะนี้ กลุ่มคนไทยดังกล่าวได้เดินทางออกจากเมียนมาโดยปลอดภัยแล้ว และกระทรวงการต่างประเทศได้จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำ โดยสายการบินไลออนแอร์ กลับประเทศไทยต่อไป คาดว่าจะถึงประเทศไทยวันที่ 4 ธ.ค. 66 เวลาประมาณ 01.40 น.

ทั้งนี้ เมื่อเครื่องบินอพยพเดินทางถึงไทยแล้ว สตช. จะอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการตรวจคนเข้าเมือง และคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) และผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการอพยพคนไทยกลุ่มดังกล่าว รวมถึงได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เร่งสำรวจ ติดตาม และช่วยเหลือคนไทยที่อาจยังหลงเหลือในพื้นที่โดยเร็วต่อไป