แพทย์ - พยาบาลโรงพยาบาลหล่มสักโกลาหล หลังแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมต้องขนย้ายสิ่งของจำเป็นและผู้ป่วยหนีขึ้นชั้นสอง

สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก ยังคงขยายเป็นวงกว้าง ล่าสุดได้เข้าท่วมโรงพยาบาลหล่มสักโดยบริเวณลานจอดรถและรอบๆตัวอาคารระดับน้ำสูงกว่า 60 เซนติเมตร ส่วนในตัวอาคารเจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายมาปิดกั้นพร้อมทั้งก้ออิฐบล็อกป้องกันอีกชั้นซึ่งสามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของที่จำเป็น และผู้ป่วย ไปอยู่บนชั้นสองอย่างปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนและผู้ป่วยเข้าใจและระมัดระวังเป็นระยะๆ

ขณะที่ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับหน่วยกู้ภัย ได้จัดเตรียมเรือท้องแบนคอยรับส่งพยาบาลและญาติผู้ป่วยในการเข้าออกโรงพยาบาล

ส่วนพื้นที่โดยรอบในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ระดับน้ำเริ่มลดลงยัง คงมีพื้นที่ชุมชนศรีสะอาด ชุมชนน้ำพุงชุมชนห้วยไร่ และชุมชนสี่แยกวัดทุ่ง ที่ระดับน้ำยังทรงตัว บางจุดระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหล่มสักและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายช่วยเหลือและนำเครื่องสูบน้ำ ไประบายน้ำ คาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเติมในอีก1-2วันนี้สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ