โฆษกรัฐบาลชี้แจงการเดินทางร่วมการประชุม UNGA78 ของนายกรัฐมนตรี คุ้มค่าภารกิจแน่นตลอดช่วงเวลา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ พหุภาคี ทวิภาคี และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจง ต่อข้อครหาของการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ขณะนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมื่อตีสองที่ผ่านมา (19 กันยายน 2566) และมีภารกิจในการเดินทางมาร่วมประชุมค่อนข้างมาก ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1. การร่วมการประชุมระดับพหุภาคีภายใต้กรอบสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 78 ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวสุนทรพจน์ในรูปแบบเดียวกับผู้นำประเทศอื่น โดยจะได้กล่าวถึงมุมมองเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประชุมในกรอบของการประชุมอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาและความท้าทายระดับโลก รวมทั้งนายกรัฐมนตรีจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองจัดโดยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภรรยาซึ่งจะถือเป็นโอกาสสำคัญให้ประเทศไทยได้กระชับความสัมพันธ์กับผู้นำระดับโลกอื่นๆ

2. การพบหารือระดับทวิภาคีกับผู้นำและบุคคลสำคัญระดับนานาชาติได้แก่ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เลขาธิการสหประชาชาติ ประธาน FIFA ซึ่งจะตรงกับความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่จะพัฒนาการฟุตบอลไทยให้มีโอกาสมากขึ้นในเวทีโลก

3. ความตั้งใจเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นความพยายามของท่านนายกรัฐมนตรีที่ตั้งใจให้เกิดการลงทุนให้เงินทุนไหลเข้าไปในประเทศไทยผ่านการลงทุนขนาดใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีจะได้พบกับบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ Blackrock SpaceX / Citibank / Tesla / Goldman Sachs / JP Morgan / Estee Lauder / Microsoft / Google ทั้งนี้หากมีการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ จะเพิ่มเม็ดเงินหลายพันล้านในประเทศไทย

รวมทั้งจะมีกิจกรรมที่สำคัญอีก ได้แก่ การประชุมมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทยประจำสหรัฐฯ และการพบปะชุมชนไทยในสหรัฐฯ

กิจกรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ถูกอัดแน่นในเวลา 3 วันที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่นี่ และนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากที่นี่ คืนวันที่ 22 กันยายน 2566 แต่ด้วยการเดินทาง และความต่างของ Time Zone จะทำให้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงไทยเช้าวันที่ 24 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นเรื่องพาหนะการเดินทางของนายกรัฐมนตรี และผู้ร่วมเดินทาง นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ได้แถลงเพื่อชี้แจงข้อสงสัยแก่สังคมแล้ว ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่า การเดินทางมาร่วมการประชุมของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับประเทศไทยอย่างแน่นอน