ปลดฟ้าผ่า! มิสแกรนด์กำแพงเพชร2023กลางอากาศคาเวที พร้อมริบคืนสายสะพาย มงกุฎใน 7 วัน

วันนี้ (29 เม.ย. 2566) กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 ออกประกาศเรื่อง ขอปลดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 โดยมีข้อความระบุว่า

"กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 มีความจำเป็นต้องปลด น.ส.ปิยธิดา เส็งหลวง มิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชรกำหนด

ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้"