ม.ศรีปทุม-ดีโหวต เปิดบล็อกเชนโพล จับตาเลือกตั้ง’ 66 ประจำสัปดาห์ (11 – 17 เม.ย. 2566) ผลโพลชี้ว่า ‘ก้าวไกล-รวมไทยสร้างชาติ’ ขาขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับดีโหวต (D-vote) เปิดเผยผลสำรวจ ‘คะแนนความนิยมทางการเมือง 2566’ ประจำสัปดาห์ โดยสำรวจระหว่างวันที่ 11 เม.ย. - 17 เม.ย. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกช่วงอายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,398 ตัวอย่าง ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 ผ่านเทคโนโลยีสำรวจความเห็นสาธารณะบนบล็อกเชน


โดยพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 43.79
อับดับ 2 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 25.51
อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 10.43
อันดับ 4 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.86
อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 3.59
อันดับ 6 เสรีรวมไทย ร้อยละ 3.49
อันดับ 7 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 2.92%
อันดับ 8 พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 2.33
อันดับ 9 พรรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ 1.56
อันดับ 10 พรรคชาติพัฒนากล้า ร้อยละ 1.54
และผู้ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 0.92

โดยเมื่อเทียบกับผลสำรวจครั้งที่แล้ว (ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 10 เม.ย.) มีพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมขยับสูงขึ้นสำหรับแบบบัญชีรายชื่อ 3 ลำดับแรก คือ พรรคก้าวไกล รวมไทยสร้างชาติ และเสรีรวมไทย

ในขณะที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตที่ประชาชนจะเลือก
อันดับ 1 คือ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 41.70
อันดับ 2 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 21.37
อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 8.70
อันดับ 4 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 6.75
อันดับ 5 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 5.76
อันดับ 6 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 4.82
อันดับ 7 พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 3.54
อันดับ 8 พรรคชาติพัฒนากล้าร้อยละ 1.77
อันดับ 9 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 1.64
อันดับ 10 พรรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ร้อยละ 1.24
และผู้ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 2.65

โดยเมื่อเทียบกับผลสำรวจครั้งที่แล้ว มีพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมขยับสูงขึ้นสำหรับแบบแบ่งเขต 3 ลำดับแรก คือ พรรคก้าวไกล พลังประชารัฐ และรวมไทยสร้างชาติ

สำหรับบุคคลที่ประชาชนอยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
อับดับ 1 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (เพื่อไทย) ร้อยละ 41.94
อันดับ 2 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (ก้าวไกล) ร้อยละ 24.89
อันดับ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รวมไทยสร้างชาติ) ร้อยละ 10.39
อันดับ 4 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (เสรีรวมไทย) ร้อยละ 5.78
อันดับ 5 นายอนุทิน ชาญวีรกุล (ภูมิใจไทย) ร้อยละ 3.56
อันดับ 6 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ไทยสร้างไทย) ร้อยละ 3.20
อันดับ 7 ไม่รู้/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.90
อันดับ 8 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พลังประชารัฐ) ร้อยละ 2.69
อันดับ 9 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ประชาธิปัตย์) ร้อยละ 2.63
อันดับ 10 นายกรณ์ จาติกวณิช (ชาติพัฒนากล้า) ร้อยละ 2.02

โดยเมื่อเทียบกับผลสำรวจครั้งที่แล้ว บุคคลที่ประชาชนอยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี และมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 3 ลำดับแรก ได้แก่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

ทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งเบื้องต้น (253 ตัวอย่าง ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 92.0) พบว่าร้อย 81.03 จำเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้แล้ว ในขณะที่ร้อยละ 69.96 จำเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตได้แล้ว โดยร้อยละ 77.47 ไม่เห็นด้วยกับเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตแตกต่างกันในแต่ละเขต