"ลุงป้อม" ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง "สามารถ" นั่งโฆษกหัวหน้าพรรค หลังเคยถูกปลดพ้นทุกตำแหน่ง เซ่นปมส่งลูกน้องสอบแทน

วันที่ 3 เมษายน 2566 เมื่อเวลา 17.30 น. รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐที่ 93/2566 แต่งตั้งนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ให้ดำรงตำแหน่งโฆษกหัวหน้าพรรค เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อเท็จจริง และเผยแพร่ผลงานการดำเนินกิจกรรมของหัวหน้าพรรคให้แก่สื่อมวลชนและสังคม เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 ข้อ 17(31) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายสามารถ ได้โพสต์บนเฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า "ผมต้องขอขอบคุณ ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ตั้งให้ผมเป็นโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป"

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2564 ได้มีข่าวกรณีที่นายสามารถ เคยส่งลูกน้องของตัวเองไปเข้าเรียนและสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกแทนตัวเอง เป็นผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากวิชาเรียนดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนของพรรคพลังประชารัฐ ที่มติเอกฉันท์ปลดนายสามารถ ออกจากหน้าที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคพลังประชารัฐ, คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ สุดท้ายยังห้ามไม่ให้นายสามารถใช้ตราเครื่องหมายของพรรคพลังประชารัฐ เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพรรคอีกด้วย