วานนี้ (18 มี.ค.66) มีขบวนแห่บุญผะเหวดที่บ้านโนนแดง  ตำบลยาง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  เป็นขบวนแห่เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ต่างๆ ของพระเวสสันดรชาดก  ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันจัดเป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน

 

ในขบวนแห่มีการแสดงเป็นพระเวสสันดรชาดกตอน ชูชกมาขอกัณหาและชาลี  จากพระเวสสันดร  แล้วบังคับลากจูงไปตามทาง  มีชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมขบวนแห่  งานนี้ชูชกเห็นคนมาร่วมพิธีเยอะ  จึงได้คว้ากล้วยออกมาจากย่ามที่ตนสะพายอยู่มาแจกให้ชาวบ้านกิน  คนละลูก 2 ลูก 

 

แต่ชาวบ้านแห่กันมาส่องเลขจากกล้วยที่ชูชกนำมาแจกให้  ซึ่งเห็นเลขชัดมาก  ชาวบ้านมีความเชื่อว่าชูชกจะให้โชค ในงานแห่บุญผะเหวดในครั้งนี้  จึงได้พากันมาส่องเลขจากกล้วย  จนกล้วยช้ำหมด  ไม่มีใครได้กิน