เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงหลอมเพื่อหาซีเซียม-137 คาดว่าวัตถุอาจจะหลุดเข้าไปที่โรงหลอมเพื่อแปรสภาพ

วันนี้ 19 เวลาประมาณ 10.00น.  จากที่มีวัตถุอันตรายสารซีเซียม-137  สูญหายไปจากโรงงานในเขต อ.ศรีมหาโพธิ  ทาง จ.ปราจีนบุรี  หน่วยงานภาครัฐ  และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ได้ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาวัตถุอันตรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ในวันนี้ได้มีแผนการค้นหาตามโรงงานโรงหลอม ในเขตพื้นที่อ.กบินทร์บุรี  และ อ.ศรีมหาโพธิ เพิ่มเติม 

 

นางมาละนี  จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า  ตั้งแต่สารซีเซียมหายไปวันนี้นับเป็นวันที่ 7 แล้ว  ซึ่งแผนการปฏิบัติงานในวันนี้ก็เป็นไปตามแผนการประชุมเมื่อวานนี้ วันนี้จะมีการเข้าไปตรวจฝุ่นแดงในโรงงาน โรงหลอมที่เราคาดว่าวัตถุนี้อาจจะหลุดเข้าไปที่โรงหลอมเพื่อแปรสภาพ  เราคาดว่าน่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่สามารถตรวจพบได้  อาจมีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยู่ ซึ่งวันโรงงานที่เราจะตรวจวันนี้ อยู่ที่ อ.กบินทร์บุรี 2 โรง  อ.ศรีมหาโพธิ 2 โรง  ส่วนอีก 1 โรงที่ อ.ศรีมหาโพธิ เราตรวจสอบไปแล้วไม่พบ  ในส่วนวางแผนงานต่อไปคือกำลังคุยกับโรงงานว่า ภายในวันที่ 21 มีนาคม  หากยังไม่พบวัตถุอันตรายดังกล่าวทางโรงงานมีแผนงานยังไง  เช่นเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังพล  เครื่องมือที่จะตรวจหาสารกัมมันตรังสี ซึ่งโรงงานบอกว่า มีทั้งหมด 5  ตัว  จะพยายามตรวจหาให้เจอ โดยมีวิธีการอย่างไร  และค้นหาพื้นที่รอบโรงงานหรือนอกรอบโรงงานอย่างไร  ให้เขียนแผนงานมาให้  แล้วทางภาครัฐจะนำไปปรับแผนงานเพื่อค้นหาวัตถุนี้อีกครั้ง