บอร์ด กสทช. ตั้ง "หญิงแย้" เน็ตไอดอลชื่อดัง นั่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (เพิ่มเติม) โดยมีชื่อของ “หญิงแย้” หรือ นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข เน็ตไอดอลชื่อดัง นั่งเป็นอนุกรรมการชุดนี้ด้วย

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าว ลงนามโดย ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยสั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ระบุข้อมูล ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ 24/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ที่ 48/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งและเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัย อำนาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านและฟอร์มดิจิทัล (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ น.ส.นนทพร ธีระวัฒนสุข หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หญิงแย้" เป็นเน็ตไอดอลชื่อดัง เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง จากการถ่ายโฆษณา และเคยประกวด มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2552 ก่อนจะมีชื่อเสียงจากการเป็นพริตตี้ และเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากในเรื่องการทำศัลยกรรม ซึ่งเจ้าตัวเองไม่เคยปิดบังว่าทำศัลยกรรม เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นสาวสวย และถูกยกให้เป็นเจ้าแม่ศัลยกรรมเบอร์ต้น ๆ ของวงการบันเทิงไทยอีกด้วย