"สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน" เสด็จฯไปลงพระนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" ทรงพระอักษรในสมุดเยี่ยม "ถึง...เจ้าหญิงอันเป็นที่รัก และผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย"

22 ธ.ค. 65 สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน เสด็จฯ มาพระราชทานแจกันดอกไม้ พร้อมลงพระนามเยี่ยม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา

 

ในการนี้ ทรงพระอักษรในสมุดเยี่ยม ความว่า “ถึง...เจ้าหญิงอันเป็นที่รัก และผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ข้าพเจ้า สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และประชาชนชาวภูฏาน ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นทุกวัน ด้วยใจจริง (พระนามาภิไธย) สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน”