โควิด-19 ในไทยยังพุ่งไม่หยุด รายงานล่าสุดพบ 7 วันมีผู้เสียชีวิตหลักร้อย เฉลี่ยวันละ 15 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4- 10 ธ.ค. 65

พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 3,961 ราย เฉลี่ยรายวัน 566 ราย/วัน

พบผู้เสียชีวิต(รายสัปดาห์) จำนวน 107 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 15 ราย/วัน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่เสียชีวิตรวม 105 คน 

ป่วยสะสม 2,492,054 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65)

เสียชีวิตสะสม 11,694 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค.65)

ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน (ข้อมูลวันที่ 10 ธ.ค.65) มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 143,250,945 โดส

วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,095,546 โดส เพิ่มขึ้น 0 โดส

วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,579,321 โดสเพิ่มขึ้น 0 โดส

ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 32,576,078 โดส เพิ่มขึ้น 0 โดส