ผู้ว่าการ MEA ร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย" ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่เป็นผู้นำด้านพลังงาน ภายในงาน IEEE PES Dinner Talk 2022

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2022 ภายใต้แนวคิด New Chapter of Green Energy : Thailand’s Opportunities and Challenges บทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายและทิศทางพลังงานสีเขียวของประเทศไทย” จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand) โดยมี พลตำรวจโท สัญชัย สุนทรบุระ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วยนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะ Chairman, IEEE PES - Thailand กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

IEEE PES - Thailand และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้ร่วมจัดงาน IEEE PES DinnerTalk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงนโยบาย และทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานสีเขียวของประเทศไทยในอนาคต รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของผู้นำในองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและนวัตกรรมสีเขียวของประเทศไทย

ในปีนี้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย (New Chapter of Green Energy : Thailand’s Opportunities and Challenges)” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์กรที่เป็นผู้นำด้านพลังงานมาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA
- นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย คุณเปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ พิธีกรชื่อดังจากรายการ Perspective และคุณนุ่น ณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์ พิธีกร และผู้ประกาศข่าวชื่อดัง

นอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลที่ IEEE PES (Headquarter) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้พิจารณา จำนวน 2 รางวัล คือ
- IEEE PES Outstanding Engineer Award 2022
- IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2022

รางวัลที่ IEEE PES – Thailand เป็นผู้พิจารณา จำนวน 2 รางวัล คือ
- IEEE PES Thailand Chapter Women in Power Award 2022
- IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2022

MEA ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2022