"โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ประกาศผลตรวจสอบสิทธิ์สถานะผู้ลงทะเบียนในรอบสุดท้าย ใครผ่านไม่ผ่าน เช็กเลย !!

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้เปิดให้ประชาชนที่เข้าหลักเกณฑ์เข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. ที่ผ่านมา


ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะการลงทะเบียนได้ที่นี่ (คลิก)


ขั้นตอน ดังนี้

- เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด

- เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

 

หากขึ้นว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ส่วนกรณี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" กระทรวงการคลัง ได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว

 

สำหรับ ไทม์ไลน์โครงการ ผู้ที่สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ในช่วงเดือน ม.ค.2566 จะมีการประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ต่อไป หาก"ผ่าน" ผู้ลงทะเบียนรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หาก "ไม่ผ่าน" ผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ หรือ ต้องมีการอุทธรณ์ผลต่อไป

 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถยืนยันตัวตนผ่าน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารออมสิน ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศวันและเวลาในการเริ่มใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์ให้ทราบต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :กระทรวงการคลัง