"นายกฯ" กล่าวปาฐกถาพิเศษ APEC CEO Summit 2022 ประกาศ ไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เป็นวาะแห่งชาติ ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิศษในงาน APEC CEO Summit 2022 ที่โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน โดยมี ประธานเอเปค ซีอีโอ ซัมมิท ปี 2565 และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน คณะผู้แทนเอแบค นักธุรกิจ เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานะที่เอเปค ซีอีโอ ซัมมิท เป็นหนึ่งในการรวมตัวของภาคธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค การกลับมาอีกครั้งของการประชุมในรูปแบบพบหน้ากัน ถือเป็นการส่งสัญญาณบวกให้แก่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการที่ทุกคนมาร่วมประชุมสะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคของเรากลับมาเดินหน้าทำธุรกิจอย่างเต็มที่อีกครั้งหลังจากที่ชะงักงันมาหลายปี การกลับมาครั้งนี้เป็นโอกาสให้เราฟื้นฟูความเชื่อมโยง รื้อฟื้นความสัมพันธ์ และ สานต่อความร่วมมือระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรียังระบุว่า ขณะที่โลกกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งในยุคหลังโควิด ไทยกำลังขับเคลื่อนความร่วมมือเอเปคในประเด็นที่ท้าทายและมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ ประเด็นการค้าและการลงทุนใหม่ ๆ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและการเดินทางวาระความยั่งยืนของโลก โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจที่มีพลวัตสูงในปัจจุบัน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้สะท้อนอยู่ในหัวข้อหลักของเอเปคปีนี้ คือ OPEN CONNECT BALANCE ภายใต้หัวข้อหลักนี้ ประเด็นสำคัญของเอเปคถูกนำทางโดยแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีที่เป็นวาระ แห่งชาติและประเทศไทยได้นำมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพื้นฟูจากผลกระพบของโควิด 19 ตลอดจนเป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาและการเติบโตในระยะยาวที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุมเศรษฐกิจสานแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเข้าด้วยกัน โดยใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพเกี่ยวข้องกับการผลิตที่น้นการนำทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าที่มาจากทรัพยากรและวัตถุดิบชีวภาพที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไปเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งให้เกิดระบบการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการแบบฟื้นสร้าง โดยมีการวางแผนตั้งแต่การออกแบบระบบที่ให้ความสำคัญกับการลดขยะและมลพิษ ในขณะเดียวกัน ก็พยายามใช้วัตถุดิบซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สุดท้าย เศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริมพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบและโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม แนวทางเศรษฐกิจทั้งสามข้างตันไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่ทำให้แนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีแตกต่างออกไปคือ การตระหนักว่าความท้าทายหลากหลายที่เราประสบอยู่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกัน

ดังนั้น การแก้ปัญหาของเราจึงต้องไม่เป็นไปแบบแยกส่วน ด้วยเหตุผลนี้เศรษฐกิจบีซีจี จึงให้ความสำคัญและผลักดันการใช้สามแนวทางเศรษฐกิจนี้ร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบทวีคูณ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ได้อย่างเสียอย่าง บนหนทางสู่การพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ยืดหยุ่น และครอบคลุม นั้นภาคเอกชนมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ตนขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณเอเปคสำหรับความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย การร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นส่วนสำคัญต่อกระบวนการเอเปค และตนให้ความสำคัญกับมุมมองและการสนับสนุนจากภาคธุรกิจในการดำเนินความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยมี3 ประเด็นที่เชื่อว่าภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถร่วมมือกันได้อย่างเข้มแข็ง ดังนี้ ประเด็นแรก การส่งเสริมความยั่งยืน ทุกวันนี้ เราเผชิญหน้ากับความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพวกเรา เราจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตเป็นไปอย่างยั่งยืน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวของภูมิภาคในการะผลักดันการเติบโตที่สมดุลและครอบคลุม ไทยได้กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นวาระสำคัญสูงสุดของเอเปคในปีนี้ และมุ่งมั่นที่จะนำเศรษฐกิจบีซีจี มาชับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นในระยะยาว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งหาหนทางที่เหมาะสมให้ธุรกิจยังสามารถมีผลกำไรได้ ดังนั้นเชื่ออย่างยิ่งว่าทุกคนสามารถร่วมมือกันได้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวิถีการคำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น ความร่วมมือที่เข้มแข็งและความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนการกระทำของเราในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

ไทยสามารถร่วมมือกันดำเนินธุรกิจมุ่งไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ล้ำสมัยในการผลิตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (อี-เอส-จี) ที่ภาคเอกชน ทั่วโลกให้ความสำคัญมากในขณะนี้ โดยกำลังสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการลดของเสียและการปล่อยก๊าซมลพิษ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญให้ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการเงินที่ยั่งยืนที่อิงกลไกตลาด ตราสารทางการเงิน และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ สร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถรรลุเป้าหมาย สำหรับเส้นทางไปสู่ความยั่งยืนของไทย กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดให้บรรลุเป้ากมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ์เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีที่ผลักดันและให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน

ทั้งนี้ เอเปคผลักดันให้มีการปฏิรูปทางโครงสร้างและมาตรการที่จำเป็น เพื่อสร้างแรงจูงใจทางการเงินสำหรับการลงทุนที่มีคุณภาพ และขจัดอุปสรรคของการทำธุรกิจ นอกจากนี้ต้องดูแล MSMEs ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 98 ของธุรกิจทั้งหมดในภูมิภาค และคิดเป็นร้อยละ 40-60 ของ GDP ในเขตเศรษฐกิจเอเปคส่วนใหญ่ จึงมุ่งที่จะร่วมมือกันเพื่อทำให้ MSMEs มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ขณะที่การจัดทำนโยบายต่าง ๆจะผลักดันการเสริมพลังสตรีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจอย่างแท้จริง สำหรับเยาวชนที่ผ่านมาได้รับปฏิญญาผู้แทนยาวชนจากลุ่มการประชุมผู้แทนยาวชนเอเปค ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญ คือ การเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนและการปกป้องโลกเพื่อคนรุ่นหลัง ทั้งนี้ เอเปคจึงเน้นให้เรื่องการมุ่งไปสู่ดิจิทัลเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในปีนี้ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพจะสร้างโอกาสอย่างมหาศาลสำหรับธุรกิจทั้งในและนอกภูมิภาค

นายกฯยังกล่าวว่า ปีนี้ไทยได้วางรากฐานสำหรับภูมิภาคในการปฏิรูปทางโครงสร้างให้สอดรับกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ขับเคลื่อนงานที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การค้าดิจิทัลและความเชื่อมโยง เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานด้านอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค และ จะร่วมมือกับภาคเอกชนต่อไปในการลดช่องว่างด้านดิจิทัล ปัจจุบันเศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของ GDP ของไทย ไทยมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดลำดับต้นของโลก โดยมีอินเทอร์เน็ตบ้านเร็ว ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก ตามการจัดอันดับความเร็วอินเทอร์เน็ตโลก ด้วยปัจจัยนี้ ไทยมองว่าภาคธุรกิจดิจิทัลจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 30 ของ GDP ของไทยภายในปี 2573 และ ไทยส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการจูงใจทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษี โดยเน้นการพัฒนาชอฟท์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน และในการประชุมเอเปคครั้งนี้ ไทยจึงจะเสนอให้ผู้นำเอเปครับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี ในปลายสัปดาห์นี้ เอกสารฉบับนี้ จะกำหนดทิศทางของเอเปคไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน วางเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน ผลักดัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์

แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากภาคเอกชน การเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ภูมิภาคของเราก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล ด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และในขณะที่รัฐบาลสามารถดำเนินมาตรการ เพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ท้ายที่สุด ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ของภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในเอเปคให้ก้าวหน้าต่อไป