การทางพิเศษฯ เตือนลบภาพตัดต่อป้ายต้อนรับ APEC 2022 ออกภายใน 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืนจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

วันที่ 17 พ.ย.65 ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้ลบภาพ หรือข้อความอันเป็นเท็จออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาพป้ายต้อนรับ APEC 2022 ระบุข้อความว่า "Hello wellcome have room have condom have KY Good takecare do everthing!"

กรณีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากข้อความบนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) ทางพิเศษฉลองรัช ที่ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ได้ตรวจพบและดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ นั้น

หากแต่ปัจจุบันยังมีบุคคลหลายท่านได้ทำการตกแต่งและตัดต่อภาพ รวมถึงส่งต่อภาพดังกล่าว ที่มีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยตั้งใจ หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์นำมาซึ่ง
ความเสียหายต่อการทางพิเศษฯ ดังนั้นการทางพิเศษฯ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ท่านใดที่ได้กระทำการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการลบภาพและข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 24 ชั่วโมง หากยังเพิกเฉย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ฝ่ายกฎหมาย
กรทางพิเศษแห่งประเทศไทย"