"เต้ มงคลกิตติ์" ชงนโยบาย ปั๊มลูกคนแรก จูงใจคู่รักให้เงินไปฮันนีมูน ทำเด็กหลอดแก้ว พร้อมแจกลยากระตุ้นอสุจิ-มดลูก แก้ปัญหามีลูกน้อย ลดช่องว่างระหว่างวัย หลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพิ่มเงินจากธุรกิจสีเทาดูแลคนแก่

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ แถลง นโยบายด้านการแก้ปัญหาผู้สูงอายุ ด้วยปัจจัยที่ทำให้มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคือ คนไทยนิยมมีลูกน้อยลง ทำให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์จาก 42 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2507 มาเป็น 10.9 คน ต่อ 1,000 คน ในปี 2548  การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น จำนวนสัดส่วนของผู้สูงอายุจึงเพิ่มสูงขึ้น  จึงเสนอปฎิรูปการจ้างงานผู้สูงอายุ ปรับอายุเกษียณงานจาก 60-65 ปี เป็น 75 ปี ทั้งราชการ-เอกชน ยืดอายุการทำงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหากกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้เลือกที่จะทำงานต่อไปแทนที่จะเกษียณตัวเอง ใช้ ญี่ปุ่นโมเดล  เพิ่มเงินเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน โดยนำเงินมาจากการนำหวยใต้ดินมาเป็นหวยบนดินและปิดบ่อนคาสิโนนอกระบบ ทั้งหมดเพื่อนำมาเปิดและออกใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย อีกทั้งเปิดคาสิโนเพื่อรับนักท่องเที่ยว วีไอพี ที่ เชียงใหม่ ภูเก็ตและ กทม. ยังให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุมากขึ้น จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรบ จัดทำงบศูนย์พักพิง หรือบ้านพักคนชรา

 

นอกจากนี้ยังมีนโยบายการกระตุ้นอัตราการเกิดของประชากร โดยมอบเงินขวัญถุงทันที่ที่เด็กเกิดมา 10,000 บาท พร้อมด้วย E- voucher สำหรับคุณแม่ไปใช้จ่ายของจำเป็นสำหรับเด็ก อีกเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ให้ค่าลดหย่อนบุตร จากเดิมลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อปี เพิ่มเป็น 100,000 บาทต่อปี สำหรับลูกคนแรก คนที่ 2 และคนถัดๆ ไป

ขณะเดียวกัน ยังให้เงินสนับสนุนรายเดือน ลูกคนแรกและคนที่ 2 จากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 180 วัน (ช่วงลาคลอด) หลังจากนั้น เหลือเดือนละ 1,500 บาท จนอายุครบ 6 ปี หากมีการจ้างเลี้ยงลูก ให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนคำนวณภาษีได้อีกด้วย โดยหักได้ไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท

สนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาในระดับอนุบาล ประถม ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับลูกที่เกิดคนแรกและคนที่ 2 ในอัตรา 50% ของค่าบำรุงการศึกษาปกติ

 

นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่าจะมีเงิน pocket money อุดหนุนคู่รัก (ที่แต่งงานกันแล้วหรือจดทะเบียนสมรสแล้ว) ให้ไปเที่ยวช่วงฮันนีมูลรัฐสนับสนุน (Honeymoon pocket money) เป็นค่าโรงแรม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ไม่เกินรายละ 20,000 บาท  หยุดติดต่อกัน 5 วันต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี

 

ส่วนผู้หญิงที่มีบุตรยาก รัฐสนับสนุน ออกค่าใช้จ่ายทำเด็กหลอดแก้ว 100% หรือ IUI  เฉพาะบุตรคนแรก เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ ส่วนเอกชนรัฐบาลออกให้  50% สนับสนุน ยาเพิ่มปริมาณอสุจิให้ฝ่ายชายแข็งแรง-วิ่งเร็ว ให้สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายหญิงยาบำรุงคุณภาพไข่มดลูกให้เหมาะแก่การมีบุตร

 

นอกจากนี้ยังให้หญิง ฐานะภรรยา รับราชการ-เอกชน สามารถลาคลอดได้ 180 วัน ได้รับเงินเดือน 100% ไม่ถือเป็นวันขาดงาน และ ส่งเสริมให้ฝ่ายชายที่รับราชการ-เอกชน ได้ช่วยฝ่ายหญิงเลี้ยงบุตร ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยได้รับเงินเดือน และ ไม่ถือว่าขาดงาน