"หมอยง" คาดการระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มจะพบเพิ่มสูงขึ้น และจะถึงจุดสูงสุดหลังปีใหม่ในเดือนมกราคม

วันที่ 9 พ.ย. 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Yong Poovorawan" กล่าวถึง การระบาดของโรคโควิด-​19​ ที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง พร้อมตั้งคำถามถึงแผนการจัดเตรียม และการฉีดวัคซีนในปีหน้า ระบุข้อความไว้ว่า

"ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ โรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล จะพบมีการระบาดอย่างมากในฤดูฝน ในช่วงนักเรียนเปิดเทอมแรก และจะลดลงในช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม

หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอม และเข้าสู่ฤดูหนาว จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปและจะอยู่ในจุดสูงสุดในเดือนมกราคม แต่จะพบความชุกน้อยกว่าในช่วงฤดูฝน และจะค่อยๆสงบลง ในเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่พบน้อยที่สุด และจะไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของโรคทางเดินหายใจ ในเดือนมิถุนายน เป็นวงจรตามฤดูกาลของประเทศไทย

เช่นเดียวกันกับโรคโควิด 19 นับจากวันนี้เป็นต้นไป มีแนวโน้มจะพบเพิ่มสูงขึ้น และจะถึงจุดสูงสุดหลังปีใหม่ ตามฤดูกาล

ในประเทศซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ จะสูงสุดในช่วงฤดูหนาว ของซีกโลกนั้น ดังนั้น โรคนี้กำลังจะค่อยๆสูงขึ้นในยุโรปและอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง เพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ประเทศไทยมีฤดูหนาวที่สั้นมาก และไม่ได้หนาวจริง มีแต่ร้อน ร้อนมาก ร้อนน้อย จึงพบโรคทางเดินหายใจได้เกือบตลอดปี แต่จะพบมากในฤดูฝน และเป็นช่วงที่เด็กเปิดเทอมแรกของปี

การเตรียมตัวตั้งรับ โรคโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ จะต้องเตรียมตัวได้แล้วเราจะเห็นผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ป่วยที่จะต้องเข้านอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่มากเท่าในช่วงระบาดสูงสุดที่ผ่านมา

ปัญหามีอยู่ว่า สำหรับปีหน้า ที่จะมีการระบาดอย่างมากในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ในปีต่อไปเราจะเตรียมวัคซีนอย่างไร ต้องเตรียมจำนวนมากเท่าไหร่ หรือจัดเตรียมกระตุ้นแบบไข้หวัดใหญ่ คือให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงที่เป็นแล้ว จะรุนแรง

องค์ความรู้งานวิจัยเท่านั้น ที่จะมาแก้ไขปัญหา ให้มีการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างเหมาะสม เพราะข้อมูลต่างๆของการเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล เป็นข้อมูลใหม่ ที่จะต้องแสวงหาความรู้จากการวิจัยเท่านั้น