1 พ.ย.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรณีเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ย่านอิแทวอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรุงโซล ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมความสูญเสียที่ย่านอิแทวอนของกรุงโซล

นับเป็นโศกนาฏกรรมอันร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งรู้สึกตระหนกใจกับจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีต่อการสูญเสียและทุกข์โศกจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว