รอง ผบช.น.แถลงโครงการ "หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด" สนับสนุนในภารกิจการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

วันที่ 30 ต.ค. 2565 ที่กองบังคับการตำรวจจราจร พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แถลงข่าวโครงการ "หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด" เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) เพื่อสนับสนุนในภารกิจการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค 2565

โดยการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้จะมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 35 คน รุ่นที่ 1 คือวันนี้ 30 ต.ค. 65 รุ่นที่ 2 คือวันที่ 4 พ.ย. 65 และรุ่นที่ 3 วันที่ 7 พ.ย. 65 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ภาคประชาชน (กต.ตร)

ทั้งนี้การฝึกภาคปฏิบัติในวันนี้จะเป็นการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR (Cardiopulmonary resuscitation) เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น ให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ ซึ่งในปัจจุบันจะพบอุบัติเหตุในลักษณะนี้บ่อยครั้ง ทั้งนี้จะมีการดูในเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกหลายอย่าง เช่น กรณีสำลักอาหาร หรืออาหารติดในหลอดอาหารจะทำอย่างไร เป็นเบาหวานเกิดช็อกกะทันหันจะทำอย่างไร เกิดเหตุมีแผลเพลิงไหม้จะทำอย่างไร และอีกหลายๆ กรณี เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีองค์ความรู้ออกไปช่วยเหลือประชาชนได้

สำหรับการฝึกในรุ่นแรกวันนี้ จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมผู้นำเอเปค เป็นรุ่นที่ประกอบอยู่ในขบวนของผู้นำเอเปค รัฐมนตรี และคู่สมรส เพราะฉะนั้นหากมีเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะมีองค์ความรู้ในการกู้ชีพได้อย่างทันท่วงทีก่อนนำส่งแพทย์