วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม MEA จึงผลิตและส่งมอบเครื่องตรวจไฟรั่ว จำนวน 100 เครื่องแก่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง สำหรับเครื่องตรวจไฟรั่ว ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยซึ่งออกแบบและผลิตโดย MEA ส่งมอบให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริการที่ประสบเหตุในสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอันตรายไฟฟ้ารั่ว ที่สามารถตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในน้ำเบื้องต้น โดยในอนาคตมีแผนจะส่งมอบให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้วางมาตรการรองรับความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าในสถานการณ์อุทกภัย ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมถึง MEA ทั้ง 18 เขต ยังดูแลสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ MEA ยังบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนจิตอาสา ระดมสรรพกำลังในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ในทันที และพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัย หรือต้องการความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงหากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า รวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Line : MEA Connect Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#เครื่องตรวจไฟรั่ว
#กรุงเทพมหานคร
#น้ำท่วม #พายุฝน #ฝนตก
#อันตรายจากไฟฟ้า
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#กระทรวงมหาดไทย
#ข้อควรระวังเมื่อเกิดน้ำท่วม
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง #MEASafety #MEAsmartLife
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวีถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA ส่งมอบเครื่องตรวจไฟรั่วแก่กรุงเทพมหานคร ด้วยความห่วงใยสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย