รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจงการแยกกักรักษาโควิด 5 วัน สังเกตอาการอีก 5 วัน เป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ จนถึง ศบค.

วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวทางการรักษาโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการด้วยรูปแบบ 5+5 คือ แยกกักรักษาที่บ้าน 5 วัน และสังเกตอาการโดยเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเองอีก
5 วัน มีข้อมูลวิชาการรองรับ และไม่ได้เป็นการตัดสินใจเองของคนหนึ่งคนใด แต่เป็นการพิจารณาผ่านคณะกรรมการ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ ศบค.ชุดเล็ก และ ศบค.ชุดใหญ่ ถือเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายและทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ ความรุนแรงของโรค ความพร้อมของการรักษาพยาบาล ยารักษาและการบริหารวัคซีนป้องกัน

นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนสถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้ บางจังหวัดยังมีการระบาดแบบ Small wave
แต่ระบบสาธารณสุขมีความพร้อมในการรองรับ ทั้งเวชภัณฑ์ ยา และวัคซีน ขอให้ประชาชนมารับการฉีดเข็มกระตุ้น เพื่อเดินหน้าใช้ชีวิตตามปกติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเข้มแข็งขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น
การจ้างงานทยอยกลับมา โดยกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความสูญเสีย สำหรับการซื้อยาต้านไวรัสโควิด 19 ในร้านขายยาที่จะเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2565 ยืนยันว่าจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ส่วนเรื่องการกำหนดราคาไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามกลไกการตลาด