สพฐ. แจงกรณีที่ เพจ นักเรียนเลว เปิดหนังสือของ สพฐ. ส่งด่วนที่สุดถึงโรงเรียนในสังกัด ให้ทำอาหารมังสวิรัติ เป็นมื้อกลางวัน เพื่อลดการเบียดเบียนสัตว์ ช่วงเข้าพรรษา ว่า เป็นการเชิญชวน ไม่ได้บังคับ

 

วันที่ 23 ก.ค. 65 กรณีเพจ "นักเรียนเลว" รายงานพร้อมแสดงเอกสารว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงโรงเรียนในสังกัด ให้ทำอาหารมังสวิรัติเป็นมื้อกลางวันในวันพระ หรือตามที่โรงเรียนกำหนด รวมจำนวน 9 มื้อ เพื่อลดการเบียดเบียน ส่งเสริม และปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ในช่วงเข้าพรรษา

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่ง แต่เป็นการรณรงค์เชิญชวน ซึ่งดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษา ใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่ได้เป็นการบังคับ และหากอ่านในย่อหน้าสุดท้ายก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเฉพาะผู้ที่สนใจเท่านั้น