เวทีพลังงานลานคนเมือง ซัดรัฐบาลบริหารล้มเหลว ไล่ "บิ๊กตู่" พ้นตำแหน่ง ด้าน"จตุพร" ปลุกประชาชน ออกมาร่วมขับเคลื่อนทวงคืนพลังงาน ชี้นั่งบ่นอยู่บ้าน ไม่มีวันหลุดพ้น  

 

 

คณะหลอมรวมประชาชน นำโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และนายนิติธร ล้ำเหลือ หรือทนายนกเขา จัดเวทีทวงคืนพลังงานให้ประชาชน ณ ลานคนเมือง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชน คนเสื้อแดง เยาวชนคนรุ่นใหม่ และกลุ่มอาชีวะที่นำโดย นายธนเดช ศรีสงคราม หรือ "ม่อน อาชีวะ" แกนนำกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชน มารวมชุมนุมเต็มลานคนเมือง

โดยในช่วง 18.29 น. นายจตุพร ขึ้นเวทีประกาศเจตนารมณ ว่า ขณะนี้ไม่สามารถพึ่งพาโครงสร้างการบริหารประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างข้าราชการ โครงสร้างความมั่นคง ที่ฝากไว้กับทหาร รวมถึงโครงสร้างความปลอดภัยที่ฝากไว้กับตำรวจได้อีกต่อไป เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าโครงสร้างเดิมได้สร้างกลุ่มบุคคลพิเศษ ที่มีอำนาจควบคุมการเมืองผูกขาดทางเศรษฐกิจ กำหนดชะตาชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ และมีการอ้างอิงสถาบันหลักของประเทศ เพื่อกดขี่ และสร้างอำนาจเหนือการตรวจสอบ นำพาประเทศ และประชาชน มาถึงจุดวิกฤตอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อมทั้งยังประกาศเจตนารมย์ 5 ข้อ

1.บรรดากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาศัยบทบัญญัติ มาตรา ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความตอนหนึ่งว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”

2.บรรดากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นการทำหน้าที่ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม


3.กิจกรรมต่างๆจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูพลังความสามัคคีของประชาชนในชาติ นำไปสู่การร่วมมือ ขจัดการภัยกดขี่ประเทศชาติ ประชาชน จากต่างชาติ รวมตลอดทั้ง กลุ่มการเมือง กลุ่มทุน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ กลุ่มอิทธิพล ต่างๆ ที่ร่วมกันขายชาติ กอบโกย โกงกิน ฉ้อฉลทุจริตคอร์รัปชั่น ยึดทรัพยากรของแผ่นดิน กระทำตัวเหนือกฎหมาย เพื่อหากำไรอย่างไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชน จนกว่าจะบรรลุภารกิจ

4.ต้องคืนความเป็นเจ้าของให้ประชาชนทุกคน เพื่อใช้สิทธิในการบริหารทรัพย์ของแผ่นดิน มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม


5.ประเทศไทยต้องมาก่อน คณะหลอมรวมประชาน จะดำเนินการทุกวิถีทาง ตามหลักนิติธรรม โดยใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย เพื่อสร้างอิสรภาพ ความมั่นคง ยั่งยืน ในทุกมิติ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนร่วมกัน

จากนั้น คณะหลอมรวมประชาชน อาทิ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีต ส.ว. และนายไทกร พลสุวรรณ พร้อมทั้งแกนนำคนอื่นๆ ได้สลับกันขึ้นเวทีปราศรัย โดยอภิปรายในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับวิกฤตราคาพลังงานกับการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาล เอื้อนายทุน ไม่เห็นหัวประชาชน ก่อนจะเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ลาออกจากตำแหน่ง โดยเชื่อว่าหากลาออกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ซึ่งหลังเสร็จสิ้นวงเสวนาสาธารณะวันนี้แล้ว และจะมีการประกาศแนวทางต่อสู้ต่อไป