ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ขอคนไทยรู้รักตัวเองระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เผยอยากเห็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลลดลง ห้องไอซียูว่าง

 

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ “หมอธีระวัฒน์” ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

"ภาพที่เราต้องการเห็นในประเทศไทย เราทำได้ครับ คือ โรงพยาบาลเตียงว่าง ไอซียูว่าง ห้องผู้ป่วยนอกแม้จะล้นหลามไปบ้าง แต่ส่วนมากเดินมาได้เองไม่ต้องนั่งรถเข็น ภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการป้องกันโรคได้ผล จะประสบความสำเร็จได้ จากการคัดกรองผู้ป่วยที่เริ่มเป็น แต่ยังไม่มีอาการ ปรับเปลี่ยนล้างสมองให้รักตัวกลัวตาย ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว ปรับปรุงพฤติกรรม หรือเมื่อมีอาการแล้ว ให้การรักษาซึ่งมีประสิทธิภาพถึงขีดสุด ไม่ให้โรคเบาหวาน ความดัน โรคไต พัฒนาต่อ และเป็นการชะลอโรคให้คนป่วยอยู่ในสภาพคนธรรมดามากที่สุด นานที่สุด จะทำเช่นนั้นได้ หมายความว่าการรักษาผู้ป่วยนอกต้องแสดงฝีมือเต็มร้อย การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร คือ ความสามารถในการประคอง หยุดชะงักโรคไม่ให้ก้าวต่อ และหาคนไข้มานอนโรงพยาบาลยาก และเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการป้องกันไม่ให้เกิดโรค และการรักษาแต่เนิ่นๆ ให้โรคหยุดนิ่ง ชะลอตัวได้นานสุด การที่โรงพยาบาลเตียงไม่พอ ผ่าตัดกันกระจุย คือความล้มเหลวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของระบบสุขภาพทุกคนในประเทศ ต้องร่วมมือกัน รักสุขภาพตนเองเท่ากับทำให้ครอบครัว สังคมและทั้งประเทศไทย รักกันและกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน"

สำหรับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรค และไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คน โดยการสัมผัสหรือการหายใจ แต่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมกับตัวเรา หากล้มป่วยก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูง ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมทั้งบางโรคยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ที่ผ่านมา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ข้อมูลกับประชาชนในการป้องกันตัวเอง รวมถึงสิ่งที่ควรรู้ระวัง และป้องกันในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ให้ความรู้ด้านสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งเรื่องกัญชา และโรคต่างๆ ที่ประชาชนควรรู้ ซึ่งคุณหมอเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ด้านสาธารณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมอง และโรคอุบัติใหม่ ทั้งยังทำกิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศลมากมาย

ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาจากเพจเฟซบุ๊ก : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha