"สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์" ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด พบเชื้อ COVID -19 และอยู่ในระหว่างการเข้ารับการรักษา


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ในช่วงเวลาเย็น นักแสดงหนุ่ม "สิงโต-ปราชญา" มีอาการเจ็บคอเล็กน้อยจากอาการคออักเสบ จึงทำการตรวจ ATK เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยใช้ต่างยี่ห้อกันในการตรวจ ผลขึ้นเป็น 1 ขีด (จึงสันนิษฐานด้วยตัวเองว่าเป็นเพราะอาการภูมิแพ้อากาศ) จนกระทั่ง วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ในช่วงเช้าสิงโตมีอาการเจ็บคอมากขึ้น โดยที่อาการอื่น ๆ ยังปกติดี แต่ก็ได้ทำการตรวจ ATK อีกครั้งเป็นจำนวน 2 ยี่ห้อเช่นเดิม ผลยังคงขึ้นเป็น 1 ขีด จนกระทั่งช่วงเย็น มีอาการหนาวสั่น เจ็บคอ เสียง แหบ ไอ ปวดหัว และปวดตัวเล็กน้อย จึงทำการตรวจ ATK ด้วยตนเองอีกครั้งในช่วงเย็น ด้วยจำนวน 2 ยี่ห้อที่ต่างกันเช่นเดิม ผลปรากฏขึ้น 2 ขีดทั้งคู่ จึงได้ทำการกักตัว และติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อย

ต้องขออภัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่มีการใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมา สิงโตได้ทำการทยอยแจ้งผู้ที่ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง ให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้ว โดยต้องขออภัยและขออนุญาตเลื่อนตารางงานทุกอย่างออกไป เพื่อทำการรักษาตัวจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าหายเป็นปกติ