ขายหมดแล้ว! พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมเพิ่มสุข" ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท พร้อมเปิดขายอีกครั้ง 45,000 ล้านบาท ผ่าน 4 แบงก์ใหญ่ กรุงเทพ , กรุงไทย , กสิกรไทย ,ไทยพาณิชย์ เริ่มวันที่ 15 มิ.ย. นี้


วันที่ 13 มิ.ย. 2565 หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมเพิ่มสุข" บนวอลเล็ต สบม. แอปฯเป๋าตัง รุ่นอายุ 5 และ 10 ปี โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของเช้าวันนี้

ล่าสุด เมื่อเวลา 09.15 น. ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า "ขณะนี้ พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่นออมเพิ่มสุข ได้จำหน่ายเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ร่วมจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น "ออมเพิ่มสุข" อีก 2 รุ่น วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน"

 

สำหรับประชาชนทั่วไป
- รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.9% ต่อปี
- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.6% ต่อปี เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2565

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.3% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 ผ่าน Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

เงื่อนไข:
- ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน