"จุรินทร์" โยนกระทรวงพลังงานตอบเรื่อง "ค่ากลั่นน้ำมัน" เพราะดูแลเรื่องนี้อยู่ รวมถึงมีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้ว

วันที่ 10 มิถุนายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นอัตราค่าการกลั่นน้ำมัน มีกฎหมายเฉพาะที่กระทรวงพลังงานเป็นผู้ดูแล ต้องถามในส่วนของกระทรวงพลังงานว่าในเรื่องราคาน้ำมันและรายละเอียดโครงสร้างราคาน้ำมันเป็นอย่างไร

สำหรับน้ำมันปาล์ม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับสูตรไบโอดีเซล แต่ราคาโครงสร้างน้ำมันในภาพรวมเป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าของเรื่อง เป็นผู้พิจารณาเพราะมีกฎหมายเฉพาะ

“ในเรื่องของน้ำมันปาล์มกับผลปาล์มดิบคณะกรรมการ กนป.ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีตัวแทน 5 ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนโรงสกัด ตัวแทนโรงผลิตน้ำมันปาล์มบริโภค ตัวแทนผู้ส่งออกและตัวแทนส่วนราชการ เพื่อพิจารณาร่วมกันให้เกิดความสมดุลในเรื่องผลปาล์มที่ผลิตออกมาจนถึงปลายทางในการผลิตน้ำมันปาล์มบริโภค และการส่งออกให้ดูทั้งระบบความเหมาะสมความสมดุลทั้งราคาและปริมาณอย่าให้ของขาด ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้”รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ก่อนหน้านี้ ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมาชี้แจงในประเด็นที่สหพัฒน์เตรียมขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หลังต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน นายจุรินทร์กล่าวว่า ปัจจุบัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขายอยู่ซองละ 6 บาท ซึ่งผู้ผลิตได้มีการร้องขอปรับราคามาหลายเดือนแล้ว แต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้ปรับขึ้น

ทั้งนี้ จากที่มีข่าวเรื่องปรับราคาก่อนหน้านี้ คือ การปรับราคาระบบการบริหารจัดการภายในเป็นทอดๆ เช่น จากโรงงานไปร้านค้าปลีก เป็นต้น แต่ปลายทางยังราคาซองละ 6 บาท สำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไป ขณะนี้กรมการค้าภายในยังไม่มีการอนุญาตให้ปรับขึ้นราคา และจะให้กรมการค้าภายในจะไปเจรจากับผู้ผลิต เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ร่วมกันได้ ภายใต้วิน-วินโมเดล

"ก็เห็นใจผู้ผลิต ซึ่งทราบว่าหลังจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมาก เพราะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ต้นทุนการผลิตอาหารเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันตรึงราคาสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้นานที่สุด เราก็เห็นใจผู้ผลิต เพราะหากผลิตไปแล้วไม่มีผลกำไร แล้วหยุดผลิต ปัญหาใหม่จะตามมา ไม่ใช่ของแพง แต่เป็นปัญหาของขาดตลาด สำหรับผู้บริโภคเราก็เห็นใจ ถ้าจะต้องปรับขึ้น ก็ให้กระทบน้อยที่สุด"