โฆษกกระทรวงพลังงาน เผย รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมัน วอนประชาชนเข้าใจสถานการณ์ราคาน้ำมันไทย และเมื่อเทียบประเทศเพื่อนบ้าน ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำ เนื่องจากใช้กลไกเงินกองทุนอุดหนุน อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการไม่ให้เกิดการขาดแคลน

 

วันนี้ (4 มิ.ย.65) นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากที่สถานการณ์ราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด กระทรวงพลังงานได้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการบริหารด้านราคาเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาน้ำมันของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนจะพบว่า ราคาน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำ จะมีเพียงมาเลเซียกับบรูไนที่สามารถขายน้ำมันได้ในราคาถูก เนื่องจากสามารถผลิตน้ำมันได้เองในประเทศ

ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่มีการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนไปแล้วกว่า 4 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ 29 พ.ค. 65) และจากกระแสข่าวที่มีการช่วยเหลือเฉพาะน้ำมันดีเซลนั้น เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการในภาพรวม แต่กระทรวงพลังงานก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือกับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านโครงการวินเซฟ ช่วยค่าน้ำมันแก่ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เดือนละ 250 บาท เบื้องต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานต่อประชาชนในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของปริมาณสำรองน้ำมันของประเทศในปัจจุบันมีประมาณ 60 วัน ซึ่งมีความมั่นคงในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า มีรถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเติมน้ำมันฝั่งไทย เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลมีราคาที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้น เบื้องต้น กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้ประสานความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งน้ำมันออกนอกประเทศ อย่างไรก็ดี อยากขอให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ และกระทรวงพลังงานก็จะพยายามอย่างเต็มที่ ในการช่วยเหลือและหามาตรการเพื่อลดผลกระทบให้เกิดกับประชาชนน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันในวันนี้มีการอุดหนุนด้วยเงินรัฐบาลไทย ถ้าหากเพื่อนบ้านมาขนน้ำมันกลับไปขายนั้นไม่เป็นการสมควร จึงต้องมีการกำกับดูแลไม่ให้มีการขนน้ำมัน ไปขายในต่างประเทศ และการที่ขนน้ำมันไปขายอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การนำเข้าของเพื่อนบ้านเอง