พรุ่งนี้ (1 มิ.ย.) ก๊าซหุงต้มแอลพีจี (LPG) เตรียมปรับขึ้นราคาอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ส่งผลให้ถังขนาด 15 กิโลกรัม จากเดิม 348 บาท ปรับขึ้นเป็น 363 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. ขึ้นราคาแล้ว 45 บาท

การปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีดังกล่าว เป็นการปรับขึ้นแบบขั้นบันได ต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 ภายหลังสิ้นสุดการตรึงราคาตั้งแต่เดือนมีนาคม ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ( กบง. ) มีมติให้ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดโลก และเพื่อดูแลเสถียรภาพเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาก๊าซแอลพีจี ขนาดถัง 15 กิโลกรัม ตั้งแต่รอบเดือน เม.ย. ถึงรอบล่าสุด มิ.ย. ปรับเพิ่มขึ้นรวม 45 บาทต่อถัง

อย่างไรก็ตาม รัฐยังดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไป ซึ่งจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 55 บาท รวม 100 บาทต่อ 3 เดือน และในส่วนของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ให้ส่วนลดไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ สถานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ติดลบ 81,395 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- การติดลบในบัญชีน้ำมัน 45,968 ล้านบาท
- บัญชี ก๊าซ LPG ติดลบ 35,427 ล้านบาท

และกำลังจะทำลายสถิติการติดลบสูงสุด ที่รัฐบาลทักษิณ เคยทำไว้ เมื่อปี 2544 ที่ 82,988 ล้านบาท