"สุพัฒนพงษ์" เผย ก.คลัง เตรียมพิจารณาต่ออายุมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 17 พ.ค.นี้ ก่อนชง ครม.เคาะ

 

วันที 10 พฤษภาคม 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึง การต่ออายุมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร ออกไปอีกจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จะมีการดำเนินการต่อหรือไม่ว่า ขณะนี้ให้ทางกระทรวงการคลังกำลังพิจารณา ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ก่อนที่จะครบกำหนดในวันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา