เช็กเลย! "ประกันสังคม" ลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน พ.ค. - ก.ค. 65

 

วันที่ 5 พ.ค. 2565 เพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน" แจ้งมาตรการเยียวยา ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค.65 ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33
ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น
เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน
- ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน
- ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน
หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39
ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 จากปกติจ่าย 432 บาท
- ลดเหลือเพียง 91 บาท

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง