กรมชลประทาน โพสต์เฟซบุ๊ก พาไปชม #อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาเมืองนครศรีธรรมราชที่สวยงาม

 

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านกะทูน ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้าน ซึ่งประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง ความจุ 70.50 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 12,500 ไร่ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันอยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 15

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่คือ การนั่งชมบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเหนืออ่างเก็บน้ำ ที่มีฉากหลังเป็นขุนเขาเขียวขจีสุดโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้" โดยเฉพาะในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงที่สวยที่สุด สามารถล่องเรือชมความงดงามของธรรมชาติ และในบางจุดของอ่างเก็บน้ำ เราสามารถมองเห็นซากของหมู่บ้านที่จมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งคือหมู่บ้านกะทูนในอดีตนั่นเอง