ศูนย์บริจาคเลือดศิริราช เชิญชวนร่วมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วย ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช โดยเปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น. สามารถนัดหมายเพื่อบริจาคได้ผ่านทางออนไลน์

 

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วย เนื่องด้วยสถานการณ์เลือดสำรองหมู่ A, B และ O ขาดแคลน ท่านสามารถติดต่อขอบริจาคเลือดได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

ผู้บริจาคเลือดสามารถนัดหมายบริจาคเลือดออนไลน์ โดยจะต้องเดินทางมาบริจาคเลือดที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3 ที่ห้องรับบริจาคเลือด ซึ่งเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ติดต่อสอบถาม 02-414-0100 หรือ 02-414-0102 (ในเวลาราชการ) และห้องรับบริจาคเกล็ดเลือด : เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์และวันอาทิตย์ ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ติดต่อสอบถาม 02-414-0104 (ในวันและเวลาทำการ)