"สภาล่ม" อีกแล้ว! ส.ส.ไม่ครบองค์ประชุม


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมสภาฯ ช่วงบ่าย ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ … พ.ศ… มาตรา 153 ให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถผลิตสุราและเบียร์ได้ โดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้เสนอญัติดังกล่าว สรุปเสร็จสิ้นลง ซึ่งในระหว่างประธานในที่ประชุมตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า มีองค์ประชุมอยู่เพียง 234 คน ไม่ครบ 238 คน โดยขาดไป 4 เสียง

ทำให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1 สั่งปิดประชุมทันทีในเวลา 18.25 น. ก่อนที่จะต้องมีการลงมติเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) นำไปพิจารณาภายใน 60 วัน