อุปนายก วสท. แนะเว้นระยะปลูกบ้านกับริมขอบบ่อ สองเท่าของความลึกของบ่อ ยันเสริมเหล็กก็ไม่ช่วย

 

วันนี้ (21 ม.ค. 2565) - รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คาดการณ์ถึงสาเหตุของดินสไลด์ในพื้นที่สมุทรปราการ กล่าวว่า การสร้างบ้านไม่ควรสร้างใกล้บ่อ ควรเว้นระยะบ้านกับริมขอบบ่อสองเท่าของความลึกของบ่อ แม้จะเสริมเหล็กก็ไม่ช่วย เพราะทุกอย่างจะไหลลงไปสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ
ขณะที่การถมดินให้แน่นต้องใช้ระยะเวลา ใช้รถบดอัดดินให้เป็นเป็นชั้น ๆ เมื่ออัดจนแน่น ก็ต้องเจาะดินเพื่อไปส่งตรวจความแน่นของดินในห้องแลป เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน การคุมงานอาจจะมีวิศวกร หากหน้างานขนาดเล็กก็ใช้นายช่างได้

ฟังบางช่วงบางตอนได้จากคลิปนี้
https://www.facebook.com/thaich8news/videos/656827545454454