'จิสด้า' เผยไทยจุดความร้อนเพิ่มอีกเกือบ 200 จุด กาฬสินธุ์-ชัยภูมิ แท็กทีมนำโด่ง 33 จุด คาดเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร

 

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 402 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 199 จุด โดยพบมากสุดในพื้นที่เกษตร 161 จุด พื้นที่เขต สปก.จำนวน 67 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 66 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 51 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 46 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ จ.กาฬสินธุ์ 33 จุด, ชัยภูมิ 33 จุด และลพบุรี 31 จุด ตามลำดับ โดยวันนี้เมื่อเวลา 10.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศยังอยู่ในระดับดี มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่ จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนกลับมามีปริมาณเพิ่มขึ้นและยังคงกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน ราชอาณาจักรกัมพูชายังคงครองแชมป์ต่อเนื่อง 8 วันติด จำนวน 1,232 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นประเทศไทย จำนวน 402 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 229 จุดตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันออก รวมถึงภาคกลาง เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาในพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพ

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่าง ๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่