พรรคสร้างอนาคตไทยเปิดตัวยิ่งใหญ่ อุตตม ลั่นไม่ซ้ายสุดขั้ว ไม่ขวาสุดโต่ง ไม่โกง ไม่ปล้นชาติ อยากเห็นสมการการเมืองไทยเปลี่ยนแปลง

 

ถือฤกษ์ 19 ม.ค. พรรคสร้างอนาคตไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้การนำทัพของ นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน  พร้อมประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองชัดเจนและขอเป็นตัวเลือกทางการเมือง

นายอุตตม กล่าวว่า วันนี้พวกเรามาเพื่อแสดงประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำงานให้บ้านเมือง ร่วมกันแก้ปัญหาที่สั่งสม และสร้างอนาคตไทย ซึ่ง สร้างอนาคตไทย’ จะไม่ได้เป็นแค่พรรคการเมือง แต่เราจะเป็นพื้นที่เปิด เพื่อรวบรวมกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพในทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัย ที่จะมาช่วยกันระดมความคิดเห็น ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สำหรับคนรุ่นต่อไป

พวกเราได้หารือและเห็นพ้องต้องกันว่า สถานการณ์ในขณะนี้มีความน่าเป็นห่วงมาก ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไปทั่วหย่อมหญ้า รายได้ของคนทำงานถดถอย สวนทางกับค่าครองชีพสูงขึ้น อีกทั้ง ภัยพิบัติ โรคระบาดโควิด-19 ที่เรายังไม่เห็นว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ อย่างไร

ในมิติของทางด้านสังคม แกนนำพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุเมื่อเศรษฐกิจสะดุดลง ซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้น กระทบต่อความมั่นคงทางสังคม และบั่นทอนคุณภาพชีวิตและความหวังของสังคมไทยในอนาคต ผมและคุณสนธิรัตน์ ตลอด 1 ปีครึ่ง ที่ผ่านมา เราออกจากรัฐบาล เรามีโอกาสพบเจอผู้คนมากมายหลากหลาย รับฟังเสียงสะท้อน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ความต้องการอยากเห็นสมการการเมืองเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นอีกครั้ง

โดยเสียงสะท้อนว่า อยากเห็นพรรคการเมืองเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในหลากหลายภาคส่วน มาระดมกำลังแก้ไขปัญหาประเทศ สร้างอนาคต เพื่อไม่ต้องเผชิญกับความท้อแท้ ความกังวล ว่าอนาคตของไทยจะไปต่อได้อย่างไร

ทั้งนี้ พรรคสร้างอนาคตไทยถือกำเนิดจากกลุ่มบุคลากรหลากหลายความรู้ หลากหลายประสบการณ์ และพวกเราถือเป็นหลักการสำคัญจะระดมกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งคนสายการเมือง พร้อมเดินเข้ามาในการเมือง และยังเชิญชวนผู้คนที่อาจยังไม่พร้อมทำงานการเมืองโดยตรง แต่มีใจที่จะสนับสนุนความคิดเพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศชาติ เช่น เราได้หารือเชิญชวนบุคลากรที่ในอดีตได้แสดงผลงานแล้ว ทั้งในส่วนภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ อดีตรัฐมนตรี รวมถึงผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากภาคเอกชน ด้วยหลักการเช่นนี้ พรรคเชื่อมั่นว่าเราจะผนึกกำลังคนไทยทั้งภาคการเมือง ภาคผู้เชี่ยวชาญ ทำงานได้จริง ภาคประชาชนที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีให้ประเทศ เป็นจุดยืนหนึ่งของพรรคสร้างอนาคตไทยที่เป็นพื้นที่เปิด

 

“ปัญหาบ้านเมืองวันนี้ใหญ่หลวงนัก ไม่สามารถแก้ได้คนจำนวนน้อย จากนี้ไปพวกเราจะเริ่มระดมความคิด รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องไทยทั่วประเทศ เพื่อตกผลึกในปัญหาและกำหนดแนวความคิด นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริง เพื่อช่วยกันแก้ไข จัดการปัญหาในประเทศ รวมถึงวางรากฐานในอนาคตต่อไป เรามุ่งมั่นว่าประชาชนต้องมีความหวังจับต้องได้ ต้องมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถและความใฝ่ฝันแต่ละคน เข้าถึงแหล่งทุนต่อยอดความคิดและธุรกิจของตนเอง และมีสิทธิเสรีภาพ ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมเสมอภาค”

 

นายอุตตมา ยืนยันว่า “พรรคสร้างอนาคตไทย เราจะไม่ซ้ายสุดขั้ว ไม่ขวาสุดโต่ง ไม่โกง ไม่ปล้นชาติ เราอาสาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทย”