เขื่อนลำตะคองเริ่มระบายน้ำออกวันนี้ รับมวลน้ำพายุลูกใหม่ หลังน้ำล้น 105% ผู้ว่าฯ โคราช ประกาศเตือน 11 อำเภอ เฝ้าระวังรับมือ

 

(25 ต.ค.2564) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังการระบายน้ำเขื่อนลำตะคอง เนื่องจากปัจจุบันเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 331 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 105% ของความจุเขื่อน และขณะนี้ยังคงมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง ประมาณวันละ 3-5 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม เขื่อนลำตะคองได้ออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มเติมอีกประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ในช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคมนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เขื่อนลำตะคองจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อน ด้วยอัตรา 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือประมาณ 1-1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำในพื้นที่ 11 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ จักราช โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำว่าอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้อพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยไว้โดยทันที

 ขณะเดียวกัน ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อัตราการสูบ 54,000 ลิตรต่อนาที ไปดำเนินการติดตั้งที่ประตูระบายน้ำ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่