ฝนตกหนักกว่า 300 มม. ทำให้น้ำในแม่น้ำจันทบุรีสูงขึ้น ชป. แจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูง

(13 ต.ค.2564) เวลา 22.10 น. ฝนที่ตกหนักบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี มากกว่า 300 มิลลิเมตร(มม.) ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำจันทบุรีอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทาน ใช้คลองภักดีรำไพระบายน้ำตัดยอดน้ำผ่านเมืองจันทบุรี พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้รับมือแล้ว

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.2564 วัดปริมาณฝนสูงสุดในเขตอำเภอต่าง ๆ ได้ดังนี้ อ.เชาคิชฌกูฏ 160 มม. อ.มะขาม 90.15 มม. และ อ.เมืองจันทบุรี 322.9 มม. ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ก่อนจะไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างบริเวณอำเภอเมือง โครงการชลประทานจันทบุรี ได้เปิดบานระบายน้ำที่คลองภักดีรำไพ เพื่อผันน้ำระบายลงสู่ทะเลอย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดยอดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองจันทบุรี แต่เนื่องจากยังมีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำจันทบุรี และมวลน้ำจากตอนบน อำเภอมะขาม ทำให้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่า Z.57 อ.เมือง เหลืออีกเพียง 0.25 เมตร น้ำจะล้นตลิ่ง หากมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่อีก จะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ และจะส่งผลให้คลองสาขาที่อยู่ด้านบนไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรีได้อย่างสะดวก

กรมชลประทาน ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ตั้งแต่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอมะขาม และอำเภอเมืองจันทบุรี


เตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ และสัตว์เลี้ยงขึ้นในที่สูง พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โทร.0-3834-1252-4 หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ตลอดเวลา