(12 ต.ค.2564) ที่ประชุมพรรคเพื่อไทย มีมติขับออก 2 งูเห่า นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พ้นพรรค หลังโหวตแหกมติพรรค ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา

 

 

 

ซึ่งใช้เวลาประชุมและลงมตินานกว่า 1 ชั่วโมง โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ 135 คน จาก 143 คน 

จากนั้น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้แถลงมติว่า ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติให้ นายศรัณย์วุฒิ พ้นจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย ด้วยคะแนน 131 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง บัตรเสีย 2 เสียง โดยให้เหตุผลว่า นายศรัณย์วุฒิ มีพฤติกรรมกล่าวหาพรรคและผู้บริหารพรรคโดยแถลงต่อสื่อมวลชนหลายครั้ง อันมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคและทำลายชื่อเสียงของพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง และการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ19(3)และ(8) และเป็นการกระทำผิดวินัย และจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรค ตามข้อบังคับพรรคข้อ113 (3)และ(5)

ส่วนกรณีของนางพรพิมล ที่ประชุมก็มีมติขับให้พ้นพรรคเช่นกัน ด้วยคะแนน 134 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง โดยให้เหตุผลว่า นางพรพิมล มีพฤติกรรมฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยึดมั่นในเจตนารมย์และอุดมการของพรรค อีกทั้งเป็นการกระทำผิดซ้ำสอง ทั้งที่เคยถูกลงโทษจากพรรคไปแล้วครั้งหนึ่ง จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ19(3)และ(7) และเป็นการกระทำผิดวินัย และจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรค ตามข้อบังคับพรรคข้อ113 (2)(3)และ(12)

นายประเสริฐ ยังกล่าวต่อด้วยว่า มติดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะแจ้งไปยัง ส.ส.ทั้ง 2 คน และ กกต.ให้รับทราบ ซึ่ง 2 คน ต้องหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดให้ได้ภายใน 30 วัน มิเช่นนั้นจะต้องผลจากสมาชิกภาพแล้ว ส.ส.

เมื่อถามว่านายศรัณย์วุฒิและนางพรพิมล จะสามารถยื่นอุทรณ์ได้อีกหรือไม่ นายประเสริฐ ยืนยันว่า ที่ผ่านมาพรรคได้ให้โอกาส ส.ส. 2 คนให้มาชี้แจงด้วยวาจา แต่ทั้ง 2 คนไม่มา จึงถือว่าไม่ประสงค์จะชี้แจงแล้ว