สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2564  ขณะที่การขออนุญาตกักตัวในมาเลเซีย จะให้เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตั้ังแต่วันที่ 21 ก.ย.2564 นี้ แต่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.2564 เป็นต้นไป 

 

เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur โพสต์ข้อความ ระบุ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอแจ้งให้พี่น้องคนไทยทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตสำหรับผู้เดินทางเข้ามาเลเซียที่ประสงค์จะกักตัวในที่พัก 14 วัน (ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ) ดังนี้
คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซันโควิด-19 ครบโดสแล้ว (14 วันหลังจากเข็มที่ 2 หรือ 28 วันหลังจากวัคซีนฯ ที่ฉีดแค่ 1 เข็ม)
2. บ้านหรือที่พักจะต้องอำนวยต่อการกักตัวและมีความเสี่ยงน้อย
3. มีผลตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
ขั้นตอนการขออนุญาตกักตัวในที่พัก
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.moh.gov.my ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. (มาเลเซีย) เป็นต้นไป
2. การลงทะเบียนขออนุญาตจะต้องดำเนินการ 7 - 10 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย
3. ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องเดินทางเข้ามาเลเซียตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จะต้องลงทะเบียนผ่าน HQA Portal ด้วย (รายละเอียดเกี่ยวกับ Portal ดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้)
4. ผลการขออนุญาตกักตัวในที่พักจะอนุมัติ/ปฏิเสธภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ลงทะเบียนขออนุญาต
 
 
 
 
ทั้งนี้ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2564 เป็นต้นไป
 
รวมถึงมีการชี้แจงค่าธรรมเนียมในการใช้บริการด้านกงสุล ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ดังปรากฏตามรูปที่แนบด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงสำหรับการเข้ารับบริการ
 
 
 
 
ทั้งนี้ ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนย้ำด้วยว่า ในการจองคิวเข้ารับบริการด้านกงสุล ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน https://lny.io/RTEKL โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และขอให้เลือกประเภทบริการที่ประสงค์จะได้รับ พร้อมกรอกชื่อและเลขที่หนังสือเดินทางให้ตรงกับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการด้วย

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดเป็นตัวแทนให้บริการในการจองคิว หรือ เป็นตัวกลางรับดำเนินการใด ๆ แทนเจ้าของเอกสาร สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการจองคิวได้ด้วยตนเอง สามารถปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางกล่องข้อความส่วนตัวของ facebook "กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์